Jani Leinonen – Sacrifices

One Day (past), 2014 / Acrylic on XPS / 217 x 153,5 x 15,5 cm